Výhody

Střešním oknům je třeba bezesporu přiznat mnohé výhody. Nejdůležitější jsou dobré předpoklady pro to, aby do podkroví přivedly mnohem více světla, než klasická provedení třeba vikýřová, ale i štítová. Sklon ploch je mnohem kolmější ke směru slunečního záření, proto ho také může do interiéru pronikat mnohem více. Drobnou komplikaci v tom ale představují současné vrstvy tepelné izolace, které zvyšují sílu stropu v podkroví někdy i na 20 a více centimetrů. To opět vytváří, sice malý, ale přece jen, tubus, který omezuje množství procházejícího světla. Proto je důležité tento „tubus“ správně tvarovat tak, aby světelné ztráty byly co nejmenší.

Nevýhody

V podstatě jediná nevýhodou je právě mnohem větší prostup světla, ale také infračerveného, neboli tepelného záření, do interiéru v podkroví. To je obtěžující zejména v létě. Nepomůže pak ani mikroventilace, ale je třeba používat doplňková stínící zařízení, která teplo, pronikající dovnitř ve žhavých letních dnech omezují.

Výhody
Ohodnoťte příspěvek