Vznik půd a podkroví

Jakmile se začaly dělat v obytných budovách první stropy, vyřešilo se tím několik problémů současně. Jedna se objemovým zmenšením obytného prostoru dosáhlo snazšího vytápění v zimě, jednak se zvětšila ložná plocha obydlí. přízemí bylo ještě jednou zopakováno nad stropem. Vznikly půdy, které se daly využít nejen ke skladování zásob, ale také k provizornímu obývání. Pokud se kdysi na půdě spávalo v seně, či na slámě, bylo to jen jednoduché řešení noclehu. Později však začaly vznikat opravdové obytné prostory – první podkrovní místnosti, mansardy.

Osvětlení

Nebylo ale možno stále tam svítit. A tak od prostých otvorů ve štítech se přes vikýře, stále ještě volně osazené otvory, kterými proudil i vzduch, došlo k vikýřům zaskleným a od nich pak nakonec i ke střešním oknům – jednoduchému řešení, které dává víc světla a šetří prostor.